Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Guido van Dooren – Sales & Marketing Support. Deze foto’s en teksten mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt voor persoonlijke, dan we zakelijke doeleinden. Dit in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sales & Marketing Support.

Heb je vragen over onze foto’s en teksten? Wil je meer weten over de werkwijze van Sales & Marketing Support? Neem dan contact op via onderstaande link.

Indien misbruik wordt geconstateerd zullen wij altijd melding maken en/of aangifte doen. Daarnaast zullen we onze juridisch adviseur direct vragen stappen te ondernemen waar mogelijk en noodzakelijk.